Duurzame kunststof ladingdragers uit voorraad leverbaar, met snelle levering
Logistics
Food

Privacyverklaring


Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG).

1. Wie?
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Plastibac, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te B-8520 Kuurne, Vijverhoek 51, met ondernemingsnummer BTW BE0422.488.745, en als contactpersoon/functionaris  de heer Toon Van Overschelde (gdpr@plastibac.eu of +32 (0)56 36 31 20). Plastibac respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Plastibac leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens?
Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het inlogformulier en via het bestelformulier. Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTW-nummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.
• Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
• Telefoonnummer: indien er extra informatie of vragen zijn i.v.m. de levering kunnen we u dan snel contacteren;
• Bedrijf en functie: om te controleren of u een professioneel bent (de onderneming verkoopt enkel B2B)
• E-mail adres: om uw bestelling en betaling te bevestigen en u een overzicht van uw bestelling te geven; Als klant kan u eveneens een nieuwsbrief ontvangen.
• Uw adres: om de levering te kunnen bezorgen;
Verder verzamelt de onderneming van haar klanten en leveranciers, met uitzondering van bovengenoemde gegevens eveneens de facturatiegegevens, de bestelhistoriek en onderlinge communicatie. Facturatiegegevens: om aan de boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen.
De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt ?
De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, softwaretoepassingen, websitehost,….

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief

Deze worden onder het gerechtvaardigd belang verstuurd, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming. Wij gebruiken uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop of aanvraag hebben verkregen om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten. Op iedere nieuwsbrief wordt een opt-out aangeboden om u af te melden. Gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Plastibac uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Plastibac zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. De persoonsgegevens worden door Plastibac bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Plastibac en de gebruiker.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de onderaan beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

4. Veiligheidsmaatregelen

Plastibac heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Plastibac aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Rechten van de betrokkenen
Conform art. 15 AVG hebt u het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Plastibac met uw persoonsgegevens maakt.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking (art. 16 / 17 / 18 AVG)
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Plastibac. Daarnaast heeft u steeds het recht om Plastibac te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet 
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht (art. 20 AVG)
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Plastibac in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door Plastibac daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar gdpr@plastibac.eu, per post naar 8520 Kuurne, Vijverhoek 51 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Plastibac evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen (art. 77 AVG)
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Bij verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming :
Toon Van Overschelde
T: +32 (0)56 36 31 20

6. Betalingsmethodes
Indien u kiest voor de betalingsmethode "Vooruitbetaling via proforma factuur of betaling op rekening (na controle)”, dan voert Plastibac uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

7. Cookies
Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina's van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. U vindt alle info op onze Cookie Policy pagina. Zie ook onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u deze verklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 27/02/2020


Verdere vragen? Contacteer onze functionaris.
Plastibac NV
Vijverhoek 51, 8520 Kuurne (Bel)
T (B): +32 (0)56 36 31 20
T (NL): +31 (0)180 41 53 71 (verkoopkantoor Nederland)
M: gdpr@plastibac.eu
BTW: BE0422 488 745
KBO: 0422 488 745


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Linum Europe
verkoopkantoor voor Plastibac gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
{{THUMB}}
{{CODE}}
{{SHORT}}
{{PRICE}}